عبارت را در

انجام واجبات چه جایگاهی در عبادت دارد؟

عنه عليه‏السلام :

لا عِبادَةَ كَأداءِ الفَرائضِ .

امام على عليه‏السلام :

عبادتى چون انجام فرايض ، نيست .