عبارت را در

حسادت ورزيدن دوست، نشانه ي چيست؟

عنه عليه‏السلام :

حَسَدُ الصَّديقِ مِن سُقمِ المَوَدَّةِ .

امام على عليه‏السلام :

حسادت ورزيدن دوست ، از ناسالم بودن دوستى است .