عبارت را در

كسی كه دوست ندارد به چه می ماند؟

عنه عليه‏السلام :

مَن لا صَدِيقَ لَهُ لا ذُخرَ لَهُ .

امام على عليه‏السلام :

كسى كـه دوستى نــدارد، اندوخته‏اى ندارد .