عبارت را در

كسي كه برادر دینی اش را در گرفتاری ای ببيند و آن را از او برطرف نكند، چگونه انسانی است؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

مَن رأى أخاهُ عَلى أمرٍ يَكرَهُهُ فَلم يَرُدَّه عَنهُ وَهُو يَقدِرُ علَيهَ فقد خانَهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

هر كه برادر خود را گرفتار امرى ناخوشايند بيند و بتواند آن را از او برطرف سازد و چنين نكند ، بى‏گمان به او خيانت ورزيده‏است .