عبارت را در

همیشه سیر بودن چه پیامدی دارد؟

عنه عليه‏السلام :

إدمانُ الشِّبَعِ يورِثُ أنواعَ الوَجَعِ .

امام على عليه‏السلام :

اعتياد به سيرى ، انواع دردها را به همراه مى‏آورد .