عبارت را در

همدردي با برادر ديني تا كجاست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم:

مَن كانَ لَهُ قَميصانِ فلْيَلبَسْ أحَدَهُما ولْيُلبِسِ الآخَرَ أخاهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه دو پيراهن داشته باشد ، يكى از آنها را بپوشد و ديگرى را به برادرش دهد .