عبارت را در

خرد

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ در بيان انواع خوبى‏هاى نشأت گرفته از خرد ـ :

.. . و آنچه از خويشتندارى برمى‏خيزد ، عبارت است از : پاكى و فروتنى و پارسايى و توبه و فهم و ادب و نيكوكارى و مهرورزى و نيكى و تحصيل خوش‏رويى . اينها چيزهايى هستند كه با خويشتندارى ، نصيب خردمند مى‏شوند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب در انسان ، مانند درختى است كه ريشه‏اش خرد باشد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ديندارى و ادب ، محصول خرد است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

آداب ، باروركننده فهم‏هاست ، و مولود ذهن‏ها [و خردها].