عبارت را در

چرا نبايد در رفتن به عروسي عجله كرد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا دُعِيتُم إلى العُرُساتِ فَأبطِئُوا فإنّها تُذَكِّرُ الدنيا ، وإذا دُعِيتُم إلى الجَنائزِ فَأسرِعُوا فإنّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر گاه به مـراسم عـروسى دعـوت شديد ، در رفتن كُندى كنيد ؛ زيرا اين مراسم انسان را به ياد دنيا مى‏اندازد ، امّا هرگاه به مراسم تشييع جنازه فرا خوانده شديد، شتاب ورزيد ؛ زيرا اين مراسم، يادآور آخرت است .