عبارت را در

غلو كننده در دین، از چه چیزی محروم می شود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

صِنفانِ لا تَنالُهُما شَفاعَتي : سُلطانٌ غَشومٌ عَسُوفٌ ، وغالٍ في الدِّينِ مارِقٌ مِنهُ غيرُ تائبٍ ولانازعٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دو دسته‏اند كه شفاعت من به آنها نمى‏رسد : فرمانرواى سركش و ستمگر و كسى كه در دين غلوّ ورزد و از دين بيرون رود و از اين عمل خود توبه نكند و دست نكشد .