عبارت را در

چه چیزهایی عیب ها را برملا می كند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

العِلمُ والمالُ يَستُرانِ كُلَّ عَيبٍ ، والجَهلُ والفَقرُ يَكشِفانِ كُلَّ عَيبٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دانش و دارايى ، هر عيبى را مى‏پوشانند و نادانى و نادارى ، هر عيبى را آشكار مى‏كنند .