عبارت را در

با كسی كه به ما بی احترامی كرده چگونه رفتار كنیم؟

عنه عليه‏السلام :

مَن أكرَمَكَ فأكرِمْهُ ، ومَنِ استَخَفَّكَ فأكرِمْ نَفسَكَ عَنهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

هر كس تـو را گـرامى داشت ، تو نيز او را گرامى بدار و هر كس به تو بى‏احترامى كرد، خودت‏را در مرتبه او قرار مده.