عبارت را در

پیامد دنیوی بهتان چیست؟

الإمامُ زينُ العابدينَ عليه‏السلام :

مَن رمى النّاسَ بِما فيهِم رَمَوهُ بِما ليسَ فيهِ .

امام سجّاد عليه‏السلام :

هر كس به مردم عيبى را نسبت دهد كه دارند ، مردم به او عيبى را كه ندارد نسبت دهند .