عبارت را در

یكی از موارد اسراف چیست؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنَّ مِنَ السَّرَفِ أن تَأكُلَ كُلَّ مَا اشتَهَيتَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

يكى از انواع زياده‏روى ، اين است كه هر آنچه را دوست دارى ، بخورى .