عبارت را در

چه ذكری موجب ریشه كنی گناهان می شود؟

الإمامُ الرِّضا عليه‏السلام :

مَن لم يَقدِرْ على مايُكَفِّرُ بهِ ذُنوبَهُ فَلْيُكثِرْ مِنَ الصلواتِ على محمّدٍ وآلِهِ فإنّها تَهدِمُ الذُّنوبَ هَدماً .

امام رضا عليه‏السلام :

هر كه نمى‏تواند كارى كند كه به سبب آن گناهانش زدوده شود بر محمّد و آل او بسيار درود فرستد ؛ زيرا كه آن ، گناهان را ريشه كن مى‏كند .