عبارت را در

انسان زیرك از چه چیزهایی پند می گیرد؟

عنه عليه‏السلام :

لِلكَيِّسِ في كُلِّ شَيءٍ اتِّعاظٌ .

امام على عليه‏السلام :

انسان زيرك ، از هر چيزى پندى مى‏آموزد .