عبارت را در

بخشندگان چه جایگاهی دارند؟

عنه عليه‏السلام :

خِيارُكُم سُمَحاؤكُم وشِرارُكُم بُخَلاؤكُم .

امام صادق عليه‏السلام :

بهترين افراد شما بخشندگان شمايند و بدترينتان بخيلانتان .