عبارت را در

راستگويي چه بهره اي دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن صَدَقَ لِسانُهُ زَكا عَمَلُهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

هركه زبانش راست باشد ، كردارش پاكيزه است .