عبارت را در

امير المؤمنين عليه السلام از رحم نكردن چه كسي در شگفت است؟

عنه عليه‏السلام :

عَجِبتُ لِمَن يَرجُو رَحمَةَ مَن فَوقَهُ كيفَ لا يَرحَمُ مَن دُونَهُ ؟! .

امام على عليه‏السلام :

در شگفتم از كسى كه به رحم و شفقت فرا دست خود اميد دارد ، چگونه به فرو دست خود رحم نمى‏كند .