عبارت را در

راه غلبه بر ترس از كارها چيست؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

إذا هِبْتَ أمْرا فقَعْ فيهِ ، فإنّ شِدَّةَ تَوقّيهِ أعْظَمُ مِمّا تَخافُ مِنهُ .

امام على عليه‏السلام :

هـرگاه از كارى ترسيدى خـود را بـه كـام آن بينداز ؛ زيرا ترس شديد از آن كار دشوارتر و زيانبارتر از اقدام به آن كار است .