عبارت را در

آيا جايز است در معصيت خداوند از پدر و مادر اطاعت كنيم؟

عنه عليه‏السلام :

بِرُّ الوالِدَينِ واجِبٌ وإن كانا مُشرِكَينِ ، ولا طاعَهَ لَهُما في مَعصيَةِ الخالِقِ .

امام رضا عليه‏السلام :

نيكى (يا اطاعت) به پدر و مادر واجب است اگر چه مشرك باشند ، ولى در معصيت خالق از آنان نبايد اطاعت كرد .