عبارت را در

آن كه را مالی داده اند و او بخل بورزد چه كیفری در انتظارش است؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

مَـلعونٌ مَـلعونٌ مَـن وَهَبَ اللّه‏ُ لَه مـالاً فلَم يَتَصَدَّقْ مِنهُ بشيءٍ .

امام صادق عليه‏السلام :

ملعون است، ملعون‏است، كسى كه خداوند مالى به او ببخشد و او از آن مال صدقه‏اى ندهد .