عبارت را در

شهادت چه جایگاهی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

فَوقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ حتّى يُقتَلَ الرجُلُ في سبيلِ اللّه ، فإذا قُتِلَ في سبيلِ اللّه فليسَ فَوقَهُ بِرٌّ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

فراتر از هر نيكى ، نيكى است تا آن گاه كه مرد در راه خدا كشته شود . پس ، چون در راه خدا كشته شد ، بالاتر از آن نيكى (و ارزشى) وجود ندارد .