عبارت را در

كسي كه نامه ي رزمنده ای را برساند چه ثوابي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن بَلّغَ رسالةَ غازٍ كانَ كَمَنْ أعْتقَ رَقَبةً ، وهُو شَريكُهُ في بابِ «ثوابِ» غَزْوَتِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس نامه جنگاورى را برساند همچون كسى است كه بنده‏اى را آزاد كند و در دروازه «ثواب» جنگ او شريكش باشد .