عبارت را در

نوشیدن آب سرد در چه مواقعی دندانها را از بین می برد؟

الإمام الرضا عليه‏السلام :

شُربُ الماءِ البارِدِ عَقيبَ الشَّيءِ الحارِّ وعَقيبَ الحَلاوَةِ ، يَذهَبُ بِالأَسنانِ .

امام رضا عليه‏السلام :

آشاميدن آب سرد ، پس از خوردن چيز گرم و پس از خوردن شيرينى ، دندان‏ها را از بين مى‏برد .