عبارت را در

رسول خدا - صلي الله عليه و آله - به پزشكان چه توصيه اي مي فرمايد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

- لِلشَّمَردَلِ المُتَطَبِّبِ: لا تُداوِ أحَداً حَتّى تَعرِفَ داءَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

- خطاب به شَمَردَل طبيب -: هيچ كس را درمان مكن ، مگر آن‏گاه كه بيمارى او را بشناسى .