عبارت را در

زني كه بوي عطرش به مشام نامحرم برسد چه گناهي مرتكب شده است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أيُّما امرأةٍ استَعطَرَتْ فَمَرَّت‏على قَومٍ لِيَجِدُوا مِن رِيحِها فهي زانِيَةٌ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر زنى كه به خود عطر زند و از كنار عدّه‏اى (مرد) بگذرد تا بويش به مشام آنها رسد ، زناكار است .