عبارت را در

روغن ماليدن به ابروها چه فايده اي دارد؟

الإمام الرضا عليه‏السلام :

مَن أرادَ ألاّ تُشقَقَ شَفَتاهُ ، ولا يَخرُجَ فيها ناسورٌ ، فَليُدَهِّن حاجِبَيهِ .

امام رضا عليه‏السلام :

هر كس مى‏خواهد كه لب‏هايش نتركد و از آن ناسور بيرون نزند ، به ابروهاى خود ، روغن بمالد .

------------------------------------------------------

الكافي عن عليّ بن أسباط رفعه :

دُهنُ الحاجِبَينِ بِالبَنَفسَجِ يَذهَبُ بِالصُّداعِ .

الكافى

- به نقل از على بن اسباط در حديثى كه سند آن را به معصوم رسانْد -: ماليدن روغن بنفشه به ابروها ، سردرد را از ميان مى‏بَرَد .