عبارت را در

وضو روی وضو گرفتن چه ثوابي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن تَوَضّأ على طُهرٍ كُتِبَ‏لَهُ عَشرُ حَسَناتٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هـر كه بـا وضـو باشد و (با اين حال) وضو بگيرد ، ده ثواب برايش نوشته شود .

------------------------------------------------------

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

مَـن جَـدَّدَ وُضوءَهُ‏لِغَيرِ حَدَثٍ جَدَّدَ اللّه‏ُ تَوبَتَهُ مِن غَيرِ استِغفارٍ .

امام صادق عليه‏السلام :

هر كه بدون سرزدن حَدَثى از او ، تجديد وضو كند ، خداوند توبه او را، بى‏آن كه استغفار كند ، تجديد گرداند.

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

الوُضوءُ علَى الوُضوءِ نُورٌ على نُورٍ .

امام صادق عليه‏السلام :

وضو روى وضو، روشنايى روى روشنايى است .