عبارت را در

ایستاده آب آشامیدن در شب چه ضرری دارد؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

شُربُ الماءِ مِن قِيامٍ بِالنَّهارِ يُمرِئُ الطَّعامَ ، وشُربُ الماءِ مِن قِيامٍ بِاللَّيلِ ، يورِثُ الماءَ الأَصفَرَ .

امام صادق عليه‏السلام :

ايستاده آشاميدن آب در روز ، غذا را گوارا مى‏سازد و ايستاده آشاميدن آب در شب ، زرداب مى‏آورد .