عبارت را در

اتاق پذيرايى

1. هر كس برادر مسلمانش را گرامي بدارد چه كار بزرگي انجام داده است؟

2. پاداش صله ی رحم چه موقع داده می شود؟

3. كسي كه به ديدن برادر مؤمن خود رود چه ثوابي دارد؟

4. ديدار برادران مؤمن چه آثاري دارد؟

5. ديد و بازديد زياد چه پيامدي دارد؟

6. فاصله ي ديد و بازديد برادران چقدر بايد باشد؟

7. چه مقدار زمان مي توان براي صله ي رحم صرف كرد؟

8. كمترين صله ي رحم چيست؟

9. برترين صله ي رحم چيست؟

10. چرا صله ي رحم واجب است؟

11. صله ي رحم چه آثاري دارد؟

12. اگر خويشاوندمان با ما قطع رابطه كرد چه كنيم؟

13. قطع ارتباط خويشاوندي چه پيامدي دارد؟

14. وقتي به ميهماني مي رويم كجا بنشينيم؟

15. چه كسي مي تواند در بالاي مجلس بنشيند؟

16. چرا نشستن در پايين مجلس از بالاي آن بهتر است؟

17. چه كسي بايد ميهمانش را اكرام كند؟

18. ميهمان چه چيزي مي آورد و چه چيزي مي برد؟

19. كسي كه اطعام مي كند روزي اش چگونه مي رسد؟

20. خانه ای كه مهمان بدان وارد نشود چگونه است؟

21. چه كسی باید مهمانداری كند؟

22. حالت اميرالمؤمنين عليه السلام در نیامدن مهمان چگونه بود؟

23. چه كسي را بايد ميهمان كرد؟

24. رفتن به كدام ميهماني كراهت دارد؟

25. رسول خدا – صلي الله عليه و آله و سلم – درباره ي پذيرفتن دعوت برادر مسلمان چه سفارشي فرمود؟

26. چه كارهايي دور از ادب ميهماني است؟

27. ناقابل شمردن غذا از سوی میزبان و میهمان چه اشكالی دارد؟

28. آیا باید خود را بیش از اندازه ی توانمان برای مهمان به زحمت اندازیم؟

29. چه وقت بايد خود را براي ميهمان به زحمت انداخت؟

30. با ميهمان غذا خوردن چه ثوابي دارد؟

31. آيا آوردن همراه به ميهماني اشكال دارد؟

32. ميهمان تا چه وقت ميهمان است؟

33. وليمه دادن تا چند روز خوب است؟

34. آيا به كار گرفتن از ميهمان اشكال دارد؟

35. اطعام كردن چه اثر معنوی در روح دارد؟

36. شباهت غذاي اميرالمؤمنين علي – عليه السلام – با غذاي رسول خدا – صلي الله عليه و آله و سلم – چه بود؟