عبارت را در

آشپزخانه

1. كم خوردن چه فوایدی دارد؟

2. فايده ي گرسنگي طولاني چيست؟

3. پرخوري چه ضررهايي دارد؟

4. بدترين ظرفي كه انسان پر مي كند چيست؟

5. چه وقت غذا بخوريم؟

6. چه وقت دست از غذا خوردن بكشيم؟

7. خوردن در برابر چشم بيننده و شريك نكردن او چه كيفري دارد؟

8. ما به ميل خانواده غذا بخوريم يا خانواده را مجبور كنيم به ميل ما غذا بخورند؟

9. غذايمان را به چه چيزي آغاز كنيم؟

10. چرا نبايد غذاي داغ بخوريم؟

11. آداب غذا خوردن چيست؟

12. شستن دستها قبل و بعد از غذا خوردن چه فايده اي دارد؟

13. اگر ظرف غذا بدون درپوش بماند چه مي شود؟

14. جنب براي خوردن و آشاميدن چه بايد بكند؟

15. آب دادن به تشنگان چه ثوابي دارد؟

16. ارزش انسان شكم پرست چه اندازه است؟

17. خوردن چه غذايي موجب تباهي بدن مي شود؟

18. شستن ظرفها و جارو كردن جلو در منزل چه اثري دارد؟

19. آش تلبینه چه خواصی دارد؟

20. نوشيدن آب به صورت مكيدن چه فايده اي دارد؟

21. كدام خوردني است كه از هفتاد بيماري جلوگيري مي كند؟

22. سويق چه خواصی دارد؟

23. به پشت دراز كشيدن پس از غذا چه فوايدي دارد؟

24. چگونه غذا بخوریم تا غذا برایمان گوارا باشد؟

25. نوشيدن آب در ميان غذا خوردن چه ضرري دارد؟

26. خوردن گوشت خام چه ضرري دارد؟

27. آش برنج چه خاصيتي دارد؟

28. با هم خوردن تخم مرغ و ماهي چه ضرري دارد؟

29. چه غذايي روده ها را گشاد مي كند؟

30. خوردن چه چيزهایي موجب گوارا شدن غذا است؟

31. نوشیدن آب چه فايده اي دارد؟

32. آب خنك چه فایده ای دارد؟

33. خوردن غده هاي گوشت چه ضرري دارد؟

34. خلال كردن با چوب ريحان و انار چه ضرري دارد؟

35. غذا خوردن از روي سيري چه پيامدي دارد؟

36. خوردن در حال جنابت چه ضرري دارد؟

37. هليم چه خواصی دارد؟

38. چه غذاهايي بر توان جنسي مي افزايد؟

39. سويق با روغن زيتون چه فايده اي دارد؟

40. شایسته است انسان عاقل در هنگام غذا خوردن، چه چیزی را به یاد داشته باشد؟

41. چه غذاهایی بخوریم؟

42. گرسنگی چه فوایدی دارد؟

43. فواید روحی گرسنگی چیست؟

44. گرسنگی چه نقشی در علم آموزی دارد؟

45. خوراك مؤمن و كافر به چه اندازه است؟

46. پرخوری نشانه ی چیست؟

47. خوردن غذاهای رنگارنگ چه عوارضی دارد؟

48. همیشه سیر بودن چه پیامدی دارد؟

49. پرخوری چه زیانهای باطنی دارد؟

50. سیری چه كیفرهایی دارد؟

51. خوردن پس از سیری چه ضررهایی دارد؟

52. سفره را به چه چیزی باید آذین كرد؟

53. زیور سفره چیست؟

54. چرا باید هنگام غذا خوردن، كفش های خود را در آوریم؟

55. چه غذایی سراسر درد و بی بركت است؟

56. قبل از غذا خوردن چه دعایی بخوانیم؟

57. نام خدا گفتن در آغاز غذا خوردن چه فایده ای دارد؟

58. چگونه می توان جلو ضرر غذا را گرفت؟

59. آغاز كردن و پايان دادن غذا با نمك چه فوايدي دارد؟

60. غذا خوردن بدون احساس گرسنگی چه اشكالی دارد؟

61. شستن دستها پس از غذا و دست كشیدن بر چهره و ابروان و چشمها چه فایده ای دارد؟

62. به پشت درازكشیدن پس از غذا چه فوایدی دارد؟

63. پس از غذا خوردن چه باید كرد؟

64. آیا می توان غذا را با فوت كردن خنك كرد؟

65. چرا نباید با دست چپ غذا بخوریم؟

66. كدام خوردن، بی فایده است؟

67. چرا نباید غذای داغ خورد؟

68. چرا نباید در حالت جنابت، غذا خورد؟

69. بلافاصله خوابیدن پس از غذا چه ضرری دارد؟

70. چگونه گوشت بخوریم؟

71. خوردن گوشت خشكیده ی نمكسود چه ضرری دارد؟

72. چرا نباید گوشت خام خورد؟

73. پیوسته گوشت خوردن چه پیامدی دارد؟

74. فاصله زمانی گوشت خوردن چقدر است؟

75. گوشت نخوردن به مدت چهل روز چه پیامدی دارد؟

76. چربی خوردن چه ضرری دارد؟

77. خوردن مغز استخوان چه اشكالی دارد؟

78. خوردن نرمه ی سر استخوان پرندگان چه عوارضی دارد؟

79. چرا نباید گوشتهای چسبیده به استخوانها را به طور كامل بخوریم؟

80. چرا باید میوه ها را بشوییم؟

81. آب را به سه نفس خوردن چه فایده ای دارد؟

82. ایستاده آب آشامیدن در روز چه فایده ای دارد؟

83. ایستاده آب آشامیدن در شب چه ضرری دارد؟

84. سركشیدن آب چه ضرری دارد؟

85. چرا نباید بعد از غذا، آب خورد؟

86. آشامیدن بر روی غذاهای چرب چه ضرری دارد؟

87. چرا نباید از كنار دسته ی ظرف، آب نوشید؟

88. آب خوردن از ظرف مسی چه ضرری دارد؟

89. آب نوشیدن ناشتا چه ضرری دارد؟

90. آب نوشیدن بسیار چه ضرری دارد؟

91. در روز چند وعده باید غذا خورد؟

92. زمان خوردن صبحانه چه موقع است؟

93. ناشتایی نخوردن چه پیامدی دارد؟

94. شام نخوردن چه پیامدی دارد؟

95. پیامبران چه موقع شام می خوردند؟

96. وعده های غذایی در شبانه روز چه تعداد است؟

97. خوردن حلوا چگونه است؟

98. امام كاظم علیه السلام قبل و بعد از غذا، چه می خوردند؟

99. بهترین خوراكی چیست؟

100. بنیان و بنای بدن به چه غذایی است؟

101. آغاز كردن غذا خوردن با سركه چگونه است؟

102. كباب چه خواصی دارد؟

103. بهترین غذای دنیا و آخرت چیست؟

104. هلیم گاورس چگونه است؟