عبارت را در

شركت در نماز جمعه چه ثوابي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أتَى الجُمُعَةَ إيمانا واحتِسابا استَأنَفَ العَمَلَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه از روى ايمان و بـه حـسـاب خـدا در نماز جمعه شركت كند ، اعمالش را از نو آغازيده است (خداوند به پاداش آن گناهان گذشته‏اش را بيامرزد و نامه عمل جديدى برايش باز كند) .