عبارت را در

سه بار ترك نماز جمعه بدون عذر، چه عقوبتي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم:

مَن تَرَكَ ثلاثَ جُمَعٍ‏تَهاوُنا بها طَبَعَ اللّه‏ُ على قَلبهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه سه نماز جمعه را ، از روى اهميت ندادن به آن ، ترك كند خداوند بر دل او مُهر (غفلت) زند .