عبارت را در

آب را به سه نفس خوردن چه فایده ای دارد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا شَرِبَ أحَدُكُمُ الماءَ وتَنَفَّسَ ثَلاثاً كانَ آمِناً .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگر كسى آب بخورد و [در ميان آن ،] سه نفَس بكشد ، [از بيمارىِ ناشى از يكجا سر كشيدن] در امان است .