عبارت را در

نماز چگونه در خانه ی خدا را به روی انسان می گشاید؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما دُمتَ في الصَّلاةِ فإنَّكَ تَقرَعُ بابَ المَلِكِ الجَبّارِ ، ومَن يُكثِرْ قَرعَ بابِ المَلِكِ يُفتَحْ لَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

تا زمانى كه در حـال نـماز هـستى دَرِ خانه پادشاهى مقتدر را مى‏كوبى و هر كه دَرِ خانه پادشاه را بسيار بكوبد ، سرانجام آن در به رويش باز مى‏شود .