عبارت را در

نماز چه جایگاهی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لِكُلِّ شَيءٍ وَجهٌ ، ووَجهُ دِينِكُمُ الصَّلاةُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هرچيزى چهره‏اى دارد و چهره دين شـما نماز است .