عبارت را در

پاك و آراسته به مسجد رفتن چه ثوابی دارد؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

علَيكُم بِإتيانِ المَساجِدِ ؛ فإنّها بُيوتُ اللّه في الأرضِ ، ومَن أتاها مُتَطَهِّرا طَهَّرَهُ اللّه‏ُ مِن ذُنوبهِ وكُتِبَ مِن زُوّارِهِ فَأكثِرُوا فيها مِن الصَّلاةِ والدُّعاءِ .

امام صادق عليه‏السلام :

بر شما باد به رفتن مساجد ؛ زيـرا مـساجد خانه‏هاى خدا در روى زمينند . هر كه پاك و پاكيزه وارد آنها شود خداوند او را از گناهانش پاك گرداند و در زمره زائران خود قلمدادش كند . پس ، در مساجد نماز و دعا بسيار بگزاريد .