عبارت را در

مؤذن چه ثوابي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

يُغْفَرُ للمؤذّنِ مَدُّ صَوتِهِ وبَصَرِهِ ، ويُصدِّقُهُ كلُّ رطْبٍ ويابِسٍ ، وله مِن كُلِّ مَن يُصلّي بأذانِه حَسَنةٌ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مؤذّن تا جايى كه صدايش مى‏رسد و نگاهش كار مى‏كند به همان اندازه آمرزيده مى‏شود و هر خشك و ترى (جملات) او را تصديق مى‏كند و به تعداد هر نفرى كه با اذان او نماز بگزارد حسنه‏اى برايش منظور مى‏شود .