عبارت را در

دوست داشتن ديدار خداوند چه اثري دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن أحَبَّ لِقاءَ اللّه سُبحانَهُ سَلاعَنِ الدُّنيا .

امام على عليه‏السلام :

كسى كه ديدار خداى سبحان را دوست بـدارد، دنيا را از ياد ببرد .