عبارت را در

خوردن نرمه ی سر استخوان پرندگان چه عوارضی دارد؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تُمَشِّشوا مُشاشَ الطَّيرِ ؛ فَإِنَّهُ يورِثُ السِّلَّ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

نرمه سر استخوان‏هاى پرندگان را مخوريد ؛ چرا كه سِل مى‏آورد .