عبارت را در

خوردن مغز استخوان چه اشكالی دارد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

شِرارُ اُمَّتِي الَّذينَ يَأكُلونَ مِخاخَ العِظامِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بَدانِ امّت من ، كسانى هستند كه مغز استخوان را مى‏خورند .