عبارت را در

اگر انجام مستحب، مانع به جاي آوردن واجب شود، چه پيامدي دارد؟

عنه عليه‏السلام :

إنّك إنِ اشتَغَلتَ بفَضائلِ النَّوافِلِ عَن أداءِ الفَرائضِ ، فلَن يقومَ فَضلٌ تَكسِبُهُ بِفَرضٍ تُضَيِّعُهُ .

امام على عليه‏السلام :

اگر با پرداختن به فضيلتِ مستحبات ، از به جا آوردن فرايض با زمانى ، هرگز آن فضيلتى كه به دست مى‏آورى با (گناه) آن فريضه‏اى كه ضايعش مى‏كنى برابرى نمى‏كند .