عبارت را در

آيا مي توان در كسالت، واجبات را ترك كرد؟

عنه عليه‏السلام :

خادِعْ نفسَكَ في العِبادَةِ ، وارفُقْ بها ولا تَقهَرْها ، وخُذْ عَفوَها ونَشاطَها ، إلاّ ما كانَ مَكتوبا علَيكَ مِن الفَريضَةِ ؛ فإنّهُ لا بُدَّ مِن قَضائها وتَعاهُدِها عِندَ مَحَلِّها .

امام على عليه‏السلام :

نفْسِ خود را با لطايف الحيل به عبادت وادار و با آن مدارا كن و به آن زور مگو و به هنگام آرامش و نشاطش به عبادت پرداز ، مگر در آن چيزهايى كه بر تو فرض و واجب شده‏است ، كه در اين موارد بايد آنها را به جاى آورى و به موقع ادا كنى .