عبارت را در

فارغ شدن براي عبادت چه ثمره اي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

يَقولُ رَبُّكُم: يَابنَ‏آدَمَ،تَفَرَّغْ لِعِبادَتي أملَأْ قَلبَكَ غِنىً وأملَأْ يَدَيكَ رِزقا . يَابنَ آدمَ ، لا تَباعَدْ مِنّي فأملَأَ قَلبَكَ فَقرا وأملَأَ يَدَيكَ شُغلاً .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

پروردگارتان مى‏فرمايد : اى فرزند آدم ! خود را براى عبادت من فارغ گردان تا دلت را پر از بى‏نيازى كنم و دستانت را آكنده از روزى سازم . اى فرزند آدم ! از من دورى مكن ، كه دلت را از فقر انباشته مى‏كنم و دستانت را از گرفتارى آكنده مى‏سازم .