عبارت را در

عاشقان عبادت چگونه مردمی هستند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أفضَلُ النّاسِ مَن عَشِقَ العِبادَةَ فَعانَقَها ، وأحَبَّها بقَلبهِ ، وباشَرَها بِجَسَدِهِ ، وتَفرَّغَ لَها ، فَهُو لا يُبالي عَلى ما أصبَحَ مِنَ الدُّنيا : عَلى عُسرٍ أم عَلى يُسرٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

برترين مردم كسى است كه عاشق عبادت شود ؛ پس ، دست در گردن آن آويزد و از صميم دل دوستش بدارد و با پيكر خود به آن مبادرت ورزد و خويشتن را وقف آن گرداند ؛ و او را باكى نباشد كه دنيايش به سختى گذرد يا به آسانى .