عبارت را در

چرا بايد دعا كرد؟

عنه عليه‏السلام :

اُدعُ ولا تَقُلْ : إنَّ الأمرَ قَد فُرِغَ مِنهُ ، إنَّ عِندَ اللّه عز و جل مَنزِلَةً لا تُنالُ إلاّ بِمَسألَةٍ .

امام صادق عليه‏السلام :

دعا كن و مگو : كار گذشته است (و آنچه مقدّر شده همان مى‏شود) ، همانا نزد خداوند عز و جل مقام و منزلتى است كه جز با درخواست به دست نمى‏آيد .