عبارت را در

با نماز بدون حضور قلب چگونه برخورد می شود؟

الإمام الباقرُ والإمامُ الصّادقُ عليهماالسلام :

ما لَكَ مِن صلاتِكَ الاّ ما أقبَلتَ علَيهِ فيها ، فإن أوهَمَها كُلَّها أو غَفَلَ عن أدائها لُفَّت فَضُرِبَ بها وَجهُ صاحِبِها .

امام باقر و امام صادق عليهماالسلام :

تنها آن مقدار از نمازت بهره توست كه با توجّه قلبى همراه باشد . پس ، اگر كسى در همه نماز سهو كند (حواسش بكلّى پرت باشد) يا از اداى آن غفلت ورزد (به وقت نگزارد) آن نماز مچاله شده و به صورت صاحبش زده مى‏شود .