عبارت را در

حضور قلب در نماز چه اهمیتی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا يَقبَلُ اللّه‏ُ صلاةَ عَبدٍلا يَحضُرُ قَلبُهُ مَع بَدَنِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خداوند نماز بنده‏اى را كه دلش با بدنش حضور ندارد ، نمى‏پذيرد .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ العَبدَ لَيُصَلِّي الصَّلاهَ‏ لا يُكتَبُ لَهُ سُـدسُها ولاعُشرُها ، وإنّما يُكتَبُ للعَبدِ مِن صلاتِهِ ما عَقَلَ مِنها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

(گاه) بنده‏اى نماز مى‏خواند ، امّا يك ششم و (حتى) يك دهم آن هم برايش نوشته نمى‏شود ؛ تنها آن مقدار از نماز بنده به حساب مى‏آيد كه با شناخت و توجّه همراه باشد .