عبارت را در

كسي كه جوانی خود را در راه اطاعت خدا صرف كند چه جایگاهی دارد؟

عنه عليه‏السلام :

إنَّ اللّه‏َ يُحِبُّ الشابَّ الذي يُفني شَبابَهُ في طاعَةِ اللّه تعالى .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خداوند جوانى را كه جوانى خويش را در راه طاعت خداوند متعال بگذراند دوست مى‏دارد .