عبارت را در

مراعات نكردن حال ضعیفان در نماز جماعت چه اشكالی دارد؟

عنه عليه‏السلام

مِن كتابهِ إلى اُمَراءِ البِلادِ: صَلُّوا بهِم صلاةَ أضعَفِهِم، ولا تَكُونُوا فَتّانِينَ .

امام على عليه‏السلام

- در نامه خود به فرمانداران شهرها- : با آنان همچون نمازِ ناتوان ترينشان نماز بگزاريد و (با نماز طولانى) فتنه‏گرى مكنيد .